A terméket sikeresen hozzáadta! Kosár megtekintése.
Segíthetünk? +36 70 552 32 09 | info@vaszonkepem.hu | H-V: 08-20h

20 000 Ft rendelés felett a kiszállítás INGYENES.

Segíthetünk? +36 70 552 32 09 | info@vaszonkepem.hu | H-V: 08-20h

Ahol az egyedi vászonképek születnek.

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a www.vaszonkepem.hu weboldalon elérhető szolgáltatások Megrendelő általi igénybevételének és használatának feltételeit. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a weboldalon általa rögzített megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolása a szerződés írásba foglalásának minősül.

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1./ A Szerződő felek:

1.1./ Szolgáltató

Pál Lajos egyéni vállalkozó
Székhely: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 20.
Nyilvántartási szám: 5751184
Nyilvántartásba vételi hatóság: Füzesgyarmat Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
KSH szám: 44727086-7420-231-04
Adószám: 44727086-2-24
Bankszámlaszám (K&H Bank): 10402661-50527086-65691000

Tárhelyszolgáltatónk: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Online elérhetőség: info@mhosting.hu

1.2./ Megrendelő
Megrendelőnek minősülnek mindazon belföldi és külföldi természetes- és jogi személyek, akik a www.vaszonkepem.hu weboldalon rögzített megrendelésükkel a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel digitális képről a vászonkép-készítés szolgáltatását igénybe veszik.

2./ A Szerződés tárgya

2.1./ A Megrendelő által a www.vaszonkepem.hu weboldal használatával a Szolgáltató részére megküldött vagy a weboldalról kiválasztott digitális fényképekről vászonkép előállítása és a Megrendelő részére történő átadása (személyes átvétel vagy házhoz szállítás útján).
2.2./ A Szolgáltató a vászonkép előállítása során vállalja, hogy
1. a részére megküldött digitális fénykép minőségét manuálisan ellenőrzi;
2. biztosítja a Megrendelő részére az egyedi méretű kép megrendelését (a weboldalon közzétett mindenkori díjszabásnak megfelelően);
3. biztosítja digitális effektek ( egyedi szöveg, szín beállítása ) igénybevételét a Megrendelő részére (a weboldalon közzétett mindenkori díjszabásnak megfelelően);
4. a festővászonra elkészített vászonképet 2, 3 vagy 4 cm-es vakrámára feszíti (a weboldalon közzétett mindenkori díjszabásnak megfelelően) vagy Megrendelői igény esetén keret nélküli vászonképet készít;
5. az elkészült vászonképet védőcsomagolásban, biztonságosan szállítható állapotban helyezi el;
6. az elkészült vászonképet a Megrendelő részére személyes átvétel vagy házhoz szállítás útján eljuttatja.

3./ Megrendelés és vásárlás a weboldalon keresztül, a szerződés létrejötte

3.1./ A www.vaszonkepem.hu oldalon keresztül történő vásárlásnak nem feltétele az online regisztrációs folyamat elvégzése.
3.2./ A Megrendelő a weboldalon a saját fénykép feltöltése asztali vagy mobil eszközről a vászonkép tervezőbe feltöltéssel ) vagy a weboldalon található galériából történő kiválasztás után a vászonkép tervezőben rendelheti meg a terméket
3.3./ Miután a Megrendelő kiválasztotta a megfelelő képet/ képeket, megadhatja annak méretét és a keret (vakráma) vastagságát, egyedi effektre vonatkozó igényét.
3.4./ A „Tovább a fizetéshez” ikonra kattintva a Megrendelőnek a megrendeléshez az alábbi adatokat kell megadni:
1. Számlázási adatok
2. Szállítási adatok
3. Kuponkód (ha Megrendelő részére ismert)
4. Átvételi mód
5. Fizetési mód

3.5./ Az adatok kitöltését és az ÁSZF elfogadását követően a Megrendelő elküldheti a megrendelését.
3.6./ A Megrendelő által elküldött megrendelés beérkezését a Szolgáltató e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő részére, a Megrendelő által megadott e-mail címre. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett megrendelés elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a felek között.
3.7./ A megrendelést visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a megrendelés során megadott adatokat (személyes adatok, számlázási és szállítási információk) és a megrendeléshez tartozó elemek (feltöltött digitális fénykép) felsorolását, mennyiségét, továbbá a termék árát és a fizetendő végösszeget. Ha a Megrendelő bármilyen hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé, az adatok javítása érdekében.
3.8./ Ha a Megrendelő által feltöltött fénykép bármilyen szempontból nem megfelelő, akkor a Szolgáltató ezt jelzi a Megrendelő felé, egyúttal javaslatokat tehet másik kép feltöltésére vagy másik méretű vászonkép kiválasztására.
3.9./ A Megrendelő által közölt megrendelés és annak elfogadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:82-6:85.§-ai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.
3.10./ A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató (mint elektronikus utat biztosító fél) a jelen ÁSZF – weboldalán történő – közzétételével a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően tájékoztatta a Megrendelőt
1. a szerződéskötés – jelen ÁSZF-ben részletezett – technikai lépéseiről;
2. arról, hogy a megkötendő szerződés (a megrendelés és annak visszaigazolása) írásba foglalt szerződésnek minősül és azt a Szolgáltató rögzíti, egyúttal 5 évig megőrzi;
3. arról, hogy a rendelőfelület működése, illetve használata lehetővé teszi az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően;
4. arról, hogy a szerződés nyelve a magyar;
5. arról, hogy a Szolgáltató a szolgáltatási tevékenységére vonatkozóan nem alkalmaz és nem fogad vagy ismer el magatartási kódexet.
6. arról, hogy a Szolgáltató által előállított termékek, vászonképek normál beltéri körülmények (hőmérséklet, páratartalom) közötti felhasználásra készülnek, kültéri felhasználásra nem alkalmasak. Kültéri felhasználásból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
3.11./ A Szolgáltató a Ptk. fenti rendelkezéseinek megfelelően az általános szerződési feltételeit (ÁSZF) olyan módon teszi hozzáférhetővé a weboldalán, amely lehetővé teszi a Megrendelők számára, hogy tárolják és előhívják azokat. A Szolgáltató az online rendelési felületen biztosítja, hogy a Megrendelő az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa.
3.12./ Figyelemmel arra, hogy a felek között létrejövő szerződés ún. távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződésnek minősül, mely a Megrendelő számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a Szolgáltató egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a Megrendelő szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a Megrendelő figyelmét az alábbi információkra:
1. a megrendelt termék (szolgáltatás) lényeges tulajdonságaira;
2. a megrendelt termékért (szolgáltatásért) járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegére, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségre (így különösen a postaköltségre), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetésére, hogy további költségek merülhetnek fel;
3.13./ Személyes átvétel választása esetén a megrendelt termék a Szolgáltató székhelyén található ügyfélszolgálaton ( 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 20.) vehető át hétfőtől péntekig 08:00-16:00 óra között. A megrendelt termék elkészültéről és átvételének legkorábbi időpontjáról a Szolgáltató ügyfélszolgálata telefonon vagy e-mailben értesíti a Megrendelőt.
3.14./ Kiszállítás választása esetén a megrendelt terméket fuvarozó partnerünk, az MPL Futárszolgálat juttatja el a Megrendelő által megjelölt kiszállítási címre. Ha a Megrendelő nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a termék kézbesítése meghiúsul, a futárszolgálat egy alkalommal megkísérli az újabb kézbesítést. Ha a megrendelt termék nem kézbesíthető vagy a Megrendelő – utánvét esetén – a díjat nem fizeti meg, úgy a termék visszaküldésre kerül. Ebben az esetben a visszaszállítás díját a Szolgáltató a Megrendelőre terheli és a termék újraküldését kizárólag a termék ellenértékének, valamint a felmerült költségeknek az előre történő utalása esetén küldi ki ismételten. Abban az esetben, ha a kézbesítéskor a megrendelt termék vagy annak csomagolása láthatóan sérült és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét és visszaküldését a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Ilyen esetben a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Megrendelő nem köteles a terméket átvenni.
3.15./ A megrendelés kiszállításának határideje a termék típusától függően 5-7 munkanap.

4./ A termékek ára, fizetés

4.1./ A Szolgáltató a weboldalon közzéteszi a termékek és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások vételárát. A termékek (szolgáltatások) vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára – kiszállítás igénylése esetén – a kiszállítás költségét nem tartalmazza, kivéve 20.000 Ft-os bruttó rendelési érték alatt. A termékek (szolgáltatások) ára forintban kerül feltüntetésre.
4.2./ A weboldalon feltüntetett ár tartalmazza
1. a feltöltött vagy kiválasztott kép (képek) manuális ellenőrzését és digitális előkészítését;
2. az ingyenes látványterv szerkesztését és elküldését a Megrendelő részére;
3. az ellenőrzött nyomtatás költségét;
4. a festővászon és a vakráma árát;
5. a kézzel történő összeszerelést, vakrámára feszítést;
6. a védőcsomagolást.
4.3./ A weboldalon megrendelhető termékek (szolgáltatások) árai vonatkozásában a Szolgáltató az árváltoztatás és az esetleges akciók alapján történő eltérés jogát fenntartja. A módosítás a weboldalon való megjelenést követően beérkező megrendelések vonatkozásában alkalmazható. A módosítás a már megrendelt termékek (szolgáltatások) vételárát nem befolyásolja.
4.4./ Abban az esetben, ha a weboldalon hibás ár kerül feltüntetésre – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert vagy általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket (szolgáltatást) hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.
4.5./ A termék személyes átvételekor történő fizetés esetén a Megrendelő a Szolgáltató ügyfélszolgálatán fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. A termék átvételére a Megrendelő a teljes vételár kifizetését követően jogosult.
4.6./ A termék kiszállításakor utánvéttel történő fizetés esetén a Megrendelő megrendelt termék (szolgáltatás) vételárát és szállítási költségét az MPL futárszolgálat futárának teljesíti. A termék átvételére a Megrendelő a teljes vételár kifizetését követően jogosult. A Megrendelőnek PostaPonton történő átvételre is lehetősége van, ezzel kapcsolatban minden információt megtalál ITT!
4.7./ A weboldalon történő megrendelés végösszegének azonnali kifizetése történhet bankkártyás fizetéssel. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A sikeres tranzakciót követően (ami a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti), a Barion elindítja a Megrendelő (kártyabirtokos) számlájának megterhelését. A Megrendelő (kártyabirtokos) hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Megrendelő hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, a megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

5./ Elállás a szerződéstől

5.1./ Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot az alábbi esetek alkalmával: Olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl. egyedi fényképes ajándéktárgyak, vászonkép), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó. Az internetes rendelés a Ptk. szabályai szerinti vásárlásnak minősül. Mielőtt a Megrendelő véglegesítené megrendelését fontolja meg vásárlását, épp úgy, mint ahogyan azt egy hagyományos boltban tenné. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is Vevőt terhelik.
5.2./ A www.vaszonkepem.hu oldalain megjelenő összes kép, szöveg és grafikai elem, valamint azok struktúrája az www.vaszonkepem.hu szellemi terméke. Bármilyen formában történő felhasználásuk kizárólag a szerzői jogok tulajdonosainak írásos engedélyével történhet meg. Egyedi termékeket nem készítünk el olyan feliratokkal, képekkel amelyek: - szerzői jog védelme alatt állnak - bárki személyiségi jogait sértenék - tiltott önkényuralmi jelképeket ábrázolnak.
5.3./ A www.vaszonkepem.hu semmilyen felelősséget nem vállal a feltöltött képekkel kapcsolatban keletkező esetleges jogvitákban, az említett esetekben minden felelősség a megrendelőt terheli. A weboldalunkon esetleges elírásokért, pontatlanságokért, és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett félreértésekért nem vállalunk felelősséget. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk felmerülése esetén az Eladó részéről minden kártérítési felelősség ki van zárva. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Bármely egyéb a webáruház működésével, a megrendeléssel vagy a szállítással kapcsolatos kérdéseivel keresse ügyfélszolgálatunkat!
Figyelmeztetés: Felhívjuk kedves megrendelőink figyelmét, hogy a rendeléskor a Megrendelő által használt megjelenítő színprofilja eltérhet a vászonra nyomtatott kép színeitől. Az ezzel kapcsolatos eltérésekért - mely nem hibás teljesítésből fakad - nem tudunk felelősséget vállalni.

6./ Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

6.1./ A Megrendelő hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő kijavítást vagy kicserélést kérhet – kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára a Megrendelő más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Megrendelő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
6.2./ Az a Megrendelő, aki a Ptk. szabályai szerint Fogyasztónak minősül (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Egyéb esetekben a Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
6.3./ A termék (ingó dolog) hibája esetén az a Megrendelő, aki a Ptk. szabályai szerint Fogyasztónak minősül (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) - választása szerint – a fentiekben meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
6.4./ A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.
6.5./ A Megrendelő a termékszavatossági igényét a termék Szolgáltató általi forgalomba hozatalától (átvételétől) számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultság megszűnik.
6.6./ A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
6.7./ Ugyanazon hiba miatt a Megrendelő kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét érvényesítheti.
6.8./ A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna, így jótállási kötelezettsége nem áll fenn.
6.9./ A szavatossági igényeit a Megrendelő a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, a jelen ÁSZF szerint meghatározott mindenkori elérhetőségeken érvényesítheti.

7./ Panaszkezelés, jogérvényesítés

7.1./ A Megrendelő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken terjesztheti elő:
Elérhetőség: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 20. Nyitva tartás: H-P 08:00-16:00 Rendelés, ügyfélszolgálat: 06 66 651-741
7.2./ Szolgáltató a szóbeli panaszt vagy kifogást, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség (a panasz jellegéből adódóan) vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles megőrizni. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén köteles helyben a Megrendelőnek átadni.
7.3./ Abban az esetben, ha a Szolgáltató és a Megrendelő közötti fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való egyeztetés (panaszkezelés) során nem rendeződik, a Megrendelő az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
1. panaszt tehet a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál;
2. a Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti (a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., www.bekeltet.hu);
3. az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróságnál polgári peres eljárást kezdeményezhet.

8./ Adatvédelem

Az érvényes megrendeléshez az űrlap adatok hiánytalan kitöltése szükséges. Megrendelőinknek meg kell adniuk személyes adataikat a rendelés során. Adataikat kizárólag a rendelés teljesítése és az esetleges kapcsolatfelvétel céljából kérjük el. Vásárláskor beérkező adatokat bizalmasan kezeljük, vászonkép készítéshez szükséges mértékben használjuk fel. A vászonképek postázását követően a feltöltött képeket adatbázisunkból töröljük.
Részletes Adatvédelmi Tájékoztatónkat ITT találja.

9./ Egyéb rendelkezések

9.1./ A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket – a Megrendelők weboldalon történő előzetes tájékoztatása mellett – egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.
9.2./ A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai megfelelően irányadóak.