Bezár (X)

Vaszonkepem.hu - Adatvédelem, Szerzői jogok

A Vaszonkepem.hu webáruház elkötelezett abban a tekintetben, hogy különösen odafigyeljünk vásárlói személyes adatainak védelmére és információs önrendelkezési jogára. Ennek tükrében a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeljük, így különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi XIII. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseire.

Adatkezelő adatai:

Pál Lajos egyéni vállalkozó
Elérhetőség: info@vaszonkepem.hu
Székhely: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 20/a
Nyilvántartási szám: 5751184
Nyilvántartásba vételi hatóság: Füzesgyarmat Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
KSH szám: 44727086-7420-231-04
Adószám: 44727086-2-24
Bankszámlaszám (Szeghalom és Vidéke Tksz.): 54000052-10002034-00000000
Adatkezelési azonosító: NAIH-95071/2016.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA:

A Vaszonkepem.hu weboldalán történő adatszolgáltatás önkéntes. A weboldalon történő konkrét vászonkép rendeléssel a vásárló hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az 1992. évi XIII. törvény 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A megadott adatokat a Vaszonkepem.hu webáruház a megrendelők azonosítása, a vásárlók megkülönböztetése és a vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel, illetve termékrendelés, a rendelés teljesítéséhez szükséges szolgáltatások(számlázás,postázás) teljesítése, és statisztikai kimutatások készítése érdekében rögzíti.

Ezenkívül a hírlevél küldéséhez szükséges adatokat a minimális mértékben tároljuk. A hírlevél feliratkozás nem kötelező és nem automatikus. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni. Az oldal statisztikai szempontból releváns és a felhasználói élmény javítása érdekében cookie-kat(sütiket) használ, melyek személyazonosításra nem alkalmas adatokat tárolnak a látogatók böngészéséről. A weboldal böngészésével elfogadja ezeket.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉSI IDŐTARTAM

Az alábbi megadott személyes adatokat kezeljük: a vásárlók családi és utónevét, lakcímét és számlázási címét (irányítószám, település, utca, házszám), e-mail címét, telefonszámát, a megrendelt vászonkép(ek) készítéséhez feltöltött kép(ek)et.

A személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnéséig, vagy az érintettek adott hozzájárulásának visszavonásáig (mely az info@vaszonkepem.hu email címen bármikor kérhető) a megrendelő kérésére, , illetőleg az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén törlésre kerülnek ( természetesen a korábbi érvényes). Ezt követően az adatok törlésére, álnevesítésére vagy statisztikai célő felhasználás érdekében anonimizálásukra kerül sor.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Az adatokat a vaszonkepem.hu webáruház bizalmasan kezeli. Minden szükséges biztonsági és technikai intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a vásárlók által megadott személyes adatokat harmadik személyek illetéktelenül ne ismerhessék meg. A vaszonkepem.hu webáruház a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kizárólag a szállítási alvállalkozóknak adja át, ezen túlmenően a személyes adatok továbbításra nem kerülnek.

A Vaszonkepem.hu a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, a véletlen megváltoztatás, törlés, sérülés és nyilvánosságra hozatal ellen védi.

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

Az általunk kezelt személyes adatokról vásárlóink írásbeli megkeresésére bármikor tájékoztatást nyújtunk. Vásárlóink, megrendelőink kérelmezhetik a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést (ideértve, hogy elkérje az Önnel kapcsolatban kezelt adatok másolatát), kérhetik adataik helyesbítését (a hiányos adataik kiegészítését is), bizonyos korlátok között az adataik törlését (pl. Ha az adott adatra őt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükség van). Továbbá kérhetik a rájuk vonatkozó adatok kiadását vagy más adatkezelő részére a továbbítását és kérhetik az adatok kezelésének korlátozását.

Vásárlóink kötelesek szavatolni, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a hibásan megadott személyes adatokból kifolyólag nem megfelelő teljesítésért (pl. rosszul megadott szállítási cím) nem vállalunk felelősséget. Ez mind vásárlóink és a Vaszonkepem.hu közös érdeke.

Amennyiben a személyes adatokat érintő jogsérelem, illetve annak bekövetkezésének közvetlen veszélye fennáll, vásárlóink panasszal az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak és/vagy élhetnek az 1992. évi XIII. törvény által biztosított jogorvoslati lehetőségeikkel.

SZERZŐI JOGOK

A Vaszonkepem.hu weboldalon található anyagok a Vaszonkepem.hu weboldalt működtető Pál Csaba e.v. tulajdona, ezek letöltése, bármiféle felhasználása csak a tulajdonos írásos beleegyezésével történhet. Kivételt képeznek ez alól a Creative Commons Zero (CC0) licensz alatt közzétett képek, melyek felhasználását a CC0 licensz szabályozza. Ezek a képek szabadon felhasználhatóak kereskedelmi és személyes célokra egyaránt.


Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza merülne fel, keressen minket nyugodtan az info@vaszonkepem.hu email címen vagy elérhetőségeink bármelyikén.